1.การประกาศเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คณะผู้บริหาร

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

  อาจารย์ ดร. มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน

  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”

  2.การลงนามรับทราบเจตจำนงสุจริตของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  3.กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 


     

  *** เอกสารรับทราบ ***

  reklamsız porno izleporno izlerokettuberokettubepornoporno izlepornopornoturk pornofake taxi porn"1080p film izlekonya escortgaziantep escortgaziantep escorteskişehir escortgaziantep escortkonya escort bayansatilik sosyal medya hesaplariphp script sınırsız 1080p film izle sınırsız film izle

  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

   
   

  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

   

  ระเบียบและประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

   

  ระเบียบและประกาศซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6 ฉบับ โดยระเบียบและประกาศทั้ง 6 ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนี้

   
   

  คำสั่งที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ที่ลงในราชกิจจกนุกเบกษา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้

   
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University

  2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
  โทรศัพท์ 02-3108000 , หมายเลขโทรสาร 02-3108022
  E-Mail:webmaster@ru.ac.th

  Please publish modules in offcanvas position.

  sa tozu maltepe escort escort bayan kartal escort pendik escort maltepe escort
  maltepe escort kartal escort kadky escort ataehir escort pendik escort kurtky escort
  istanbul escorts
  Escort Bayan
  istanbul escort
  istanbul escort
  Escort Bayan
  escort bayan escort bayan gaziantep escort tarsus escort bodrum escort gebze escort nazilli escort escort bayan erdek escort edremit escort escort bayan pendik escort meram escort finike escort kemer escort lapseki escort milas escort tire escort urla escort
  maltepe escort